Universitetet i Bergen Institutt for fysikk og teknologi - forsiden
    Studier  Forskning  Aktuelt  Organisasjon  Ansatte  Intern informasjon  [English]  
spacer
Forskning
Akustikk
Elektronikk og målevitenskap
Optikk og atomfysikk
Petroleum- og prosessteknologi
Romfysikk
Skolerettet fysikk og formidling
Subatomær fysikk
  Eksperimentell kjernefysikk
  Eksperimentell partikkelfysikk
  Teoretisk partikkelfysikk
Teoretisk fysikk og energifysikk
Nanofysikk

Eksperimentell partikkelfysikk
Personer
Studieinformasjon
Prosjekter
Gruppens TWiki
spacer

ATLAS

 

ATLAS-detektoren er den største av detektorene som skal brukes når den nye kollisjonsmaskinen LHC blir klar til bruk i løpet av 2008. Partikkelfysikkgruppen i Bergen er en av gruppene som jobber med innerdetektoren. Gruppen har tatt del i testingen av enkeltmodulene i  detektoren.

Nå er innerdetektoren satt sammen, og detektoren testes ved å bruke den til å studere myoner fra kosmisk stråling. Også her er medlemmer av gruppen med.

Ettersom detektoren begynner å fullføres og oppstarten av eksperimentet nærmer seg er forbedredelse av dataanalyse av de viktigste oppgavene.

 

ATLAS-aktivitetene i Bergen er en del av programmet CERN-Related High Energy Particle Physics Research Programme in Norway finansiert av Norges forskningsråd. Vi er også med i det nordiske nettverket Discovery Physics at the LHC.

 

Nåværende ATLAS-aktiviteter

ATLAS Commisioning

 

Folk: Bjarne Stugu, Heidi Sandaker


Søk etter supersymmetri

Folk: Anna Lipniacka, Bjarne Stugu, Arshak Tonoyan, Therese Sjursen, Hilde Skjerdal, Alex Kastanas
 

B-fysikk

B-fysikkprogrammet i ATLAS tar sikte på å gjøre presisjonsmålinger på standardmodellen. Spesielt fysikken knyttet til B s-mesonet og B-hadroner er av interesse siden disse ikke er tilgjengelig ved B-fabrikker som BaBar og Belle. Men B-fysikk dreier seg ikke bare om standardmodellen - mange prosesser er svært følsom for ny fysikk, så det vil være mulig å oppdage fysikk forbi standardmodellen ved å finne avvik fra det forventede resultat i presisjonsmålinger. I Bergen studerer vi henfallet B s->μμ som er en av de prosessene der man forventer å kunne se ny fysikk. I tillegg ser vi på J/ψ->μμ som er en viktig kalibreringsprosess.

Folk: Gerald Eigen, Trygve Buanes, Maren Ugland
 

Grid computing

Folk: Alex Kastanas

spacer
spacer

Søk


Stikkordsøk:
Finn ansatt:
Finn student:Til UiB
© 2006 Institutt for fysikk og teknologi - Universitetet i Bergen.
Adresse: Allégaten 55, 5007 Bergen
Tlf.: 55 58 28 06, Faks: 55 58 94 40, post@ift.uib.no login